A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U V W X Y Z

Book of unelma tulkintoja «Alusvaatteet roikkuu»

Unelma tulkinta Miss Hasse

Vyigpysh, polychenie nacledctva;

Ykladyvat - ckypoct;

Pokypat - bolezn;

Pese gpyaznoe Bele - bolezn, obida ja neppiyatnocti