A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U V W X Y Z

Tulkinta uni «Gamayun»

Mythological unelma kirja

Gamayunov (Syyrian) - ihana, pahaenteinen lintu - katso. Alkonost